Termeni și Condiții Generale

1. Scop și Responsabilități Generale

 • Pentru a putea folosi platforma Slotscalendar.ro trebuie  aveți minim 18 ani.
 • Slotscalendar.ro nu intenționează ca informațiile de pe site să fie folosite în scopuri ilegale.
 • Conținutul este destinat informării și divertismentului, nu constituie consultanță juridică.
 • Slotscalendar.ro este un serviciu independent de informații și director pentru jocuri de noroc.
 • Nu există responsabilitate legală pentru erori în materialele de pe site.
 • Utilizatorii sunt responsabili pentru legalitatea jocurilor sau pariurilor pe care le efectuează.

2. Proprietate Intelectuală și Restricții de Utilizare

 • Conținutul este protejat de drepturi de autor, fără eticheta „Copiați liber“.
 • Interzisă copierea, transmiterea sau ajustarea informațiilor de pe site.
 • Produsele, procesele sau tehnologiile pot avea drepturi de proprietate intelectuală rezervate.
 • Slotscalendar.ro este o marcă înregistrată a GSH Online Media.

3. Publicitate și Comunicări de Marketing

 • Respectarea regulilor de publicitate pentru jocuri de noroc stabilite de ONJC.
 • Comunicările de marketing nu trebuie să implice acțiuni sau omisiuni înșelătoare.
 • Promoțiile trebuie să ofere informații despre condițiile semnificative, vizibile și accesibile.

4. Regulamentul și Participarea la Campanii

 • Termenii și condițiile sunt obligatorii pentru toți participanții.
 • Restricții privind eligibilitatea (vârsta, rezidența, un singur cont per IP).
 • Organizatorul poate verifica conformitatea participanților și poate descalifica pe cei care încalcă regulamentul.

5. Premii și Desemnarea Câștigătorilor

 • Detalii despre structura premiilor și modalitatea de desemnare a câștigătorilor.
 • Obligații ale câștigătorilor pentru confirmarea și primirea premiilor.
 • Premiul se transferă prin Skrill și necesită prezentarea unui ID valid.

6. Protecția Datelor Personale

 • Consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor personale ale participanților.
 • Organizatorul respectă legislația privind protecția datelor personale.

7. Condiții de Forță Majoră și Alte Clauze Generale

 • Campania poate fi întreruptă în caz de forță majoră sau alte circumstanțe neprevăzute.
 • Imaginile din materialele de comunicare sunt ilustrative și nu garantează exactitatea detaliilor vizuale ale premiilor.

8. Reclamații și Litigii

 • Adresa pentru trimiterea reclamațiilor legate de derularea campaniei.
 • Reclamațiile legate de premii, după semnarea procesului-verbal, nu sunt acceptate.

Termeni și condiții pentru Turneele Sociale

1. Organizarea campaniei și eligibilitatea

  • Turneele sociale sunt organizate de GSH ONLINE MEDIA, cu sediul în România, București.
  • Participarea este limitata la persoanele care dețin un act de identitate valid și îndeplinesc cerința de vârstă legală locală: cel puțin 21 de ani în Statele Unite, 19 ani în Canada și 18 ani în Europa. Entitățile juridice, companiile și reprezentanții SlotsCalendar nu sunt eligibili pentru a participa sau pentru a câștiga premii.
  • Este acceptată doar o înregistrare pe persoană, IP și gospodărie, și doar adresele de email confirmate sunt eligibile pentru premii.

2. Reguli de participare

  • Participanții trebuie să adere la termenii și condițiile campaniei.
  • Participanților le este interzis să se angajeze în acțiuni care încalcă reglementările sau implică practici suspecte, ilegale sau frauduloase. Încălcările pot duce la descalificare, suspendare sau anulare a participării și premiilor.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții și de a anula premiile dacă acestia incalca regulamentul.

3. Detalii și distribuția premiilor

  • Fiecare turneu poate avea un premiu in bani, sub diverse valute, sau in obiecte. 
  • Câștigătorii sunt selectați pe baza scorului lor de multiplicator și trebuie să confirme acceptarea premiului în termen de 7 zile de la notificare.
  • Câștigătorii trebuie să furnizeze o copie a actului de identitate pentru a revendica premiul.

4. Confidențialitatea datelor și utilizarea

  • Prin participare, indivizii consimt la prelucrarea datelor personale în scopuri de campanie, inclusiv anunțuri ale câștigătorilor și distribuție de premii.
  • Conformitate cu legile de protecție a datelor: Organizatorul respectă Regulamentul UE 679/2016 și alte legi locale de protecție a datelor.

5. Rezolvarea disputelor și ajustările

  • În caz de dispute, decizia SlotsCalendar este finală.
  • SlotsCalendar își rezervă dreptul de a ajusta termenii și condițiile oricând.

6. Încetarea campaniei și cazuri de forță majoră

  • Campania poate fi întreruptă sau terminată în cazuri de forță majoră sau alte circumstanțe care depășesc controlul organizatorului.

7. Dispoziții diverse

  • Imaginile din materialele promoționale sunt doar pentru prezentare, iar organizatorul nu este responsabil pentru eventualele neconcordanțe.
  • Plângerile privind campania pot fi adresate la emailul de contact furnizat.
  • Premiile care nu sunt ridicate de castigatori rămân la organizator, care poate dispune de ele după cum consideră adecvat.